Czym jest zielona energia?

Mianem „zielonej energii” zbiorczo nazywa się energię produkowaną z odnawialnych źródeł, takich jak promieniowanie słoneczne, wiatr, energia geotermalna, woda, biomasa czy energia falowa. Nie emitują one szkodliwych gazów cieplarnianych i nie przyczyniają się do dalszego postępowania niekorzystnych zmian klimatu, tak jak ma to niestety miejsce w przypadku paliw kopalnych. Z tego względu zielona energia może być postrzegana jako ważny element walki ze zmianami klimatu, ponieważ pozwala na znaczną redukcję emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza. To z kolei bezpośrednio prowadzi do poprawy ogólnej jakości życia ludzi oraz stanu środowiska naturalnego.

Dlaczego warto zainwestować w zieloną energię?

Z punktu widzenia ekologii zielona energia powinna być rozwiązaniem przyszłości, jako że jest produkowana z takich zasobów, które nie ulegają wyczerpaniu i nie emitują szkodliwych gazów cieplarnianych. Dzięki temu ich stężenie w powietrzu ulega aktywnej redukcji. Nie jest to jednak jedyny powód, dla którego warto zainwestować w zieloną energię. Obecnie koszty produkcji energii z odnawialnych źródeł spadają, a technologie z tym związane stają się coraz wydajniejsze i dostępniejsze. Można więc w opłacalny sposób inwestować w ekologiczną przyszłość, dbając zarówno o swoje samopoczucie oraz budżet domowy, jak i stan środowiska naturalnego.