Przeglądy okresowe dachów

Dachy komunalne oraz przemysłowe o dużych powierzchniach to konstrukcje w szczególności wymagające cyklicznego sprawdzenia pod kątem funkcjonalności i szczelności. Utrzymanie dachu w dobrym stanie jest gwarancją zminimalizowania ryzyka kosztownych i niespodziewanych napraw. Dzięki okresowym przeglądom jesteśmy w stanie sprawnie wykryć ewentualne usterki oraz sprawić, aby konstrukcja była zawsze w stanie sprostać warunkom zewnętrznym. Co ważne, cykliczny przegląd pozwala zapobiec trwałym uszkodzeniom, które mogłyby powstać w przyszłości.

Przeglądy dachów
obrazek prezentujacy

Na czym polega okresowy przegląd pokrycia dachowego?

Okresowe przeglądy dachów to usługa, w której świadczeniu firma INTEGRO ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie. Profesjonalnie przeprowadzony, pozwala wykryć wszelkie nieszczelności w konstrukcji, ocenić stopień, w jakim potrzebna jest renowacja oraz skontrolować stan otworów wentylacyjnych i rynien. Okresowy przegląd techniczny to obowiązek spoczywający na właścicielu lub zarządcy budynku i jest podstawą profilaktyki sprawnego oraz bezpiecznego dachu.

Co obejmuje przegląd dachu?

Aby uzyskać pewność co do stanu i funkcjonalności konstrukcji dachowej, przeprowadza się szereg czynności. Obejmują one kontrolę optyczną stanu hydro- i termoizolacji dachu, a także czyszczenie powierzchni dachowej. Specjaliści firmy INTEGRO kompleksowo sprawdzają stan dachu, drabin, izolacji oraz obróbek blacharskich. Wśród wdrażanych działań znajduje się również kontrola zakładek zwieńczeń, wylotów wentylacyjnych i wiele innych przeglądów technicznych, jak również czyszczenie rynien poziomych, kanalików przy spadkach, kratek osłonowych oraz trapów.

Kiedy zdecydować się na okresowy przegląd dachu?

Ogólne wytyczne określone przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy zalecają wykonywanie przeglądu co dwa lub trzy lata w zależności od wieku dachu oraz tego, czy kontrole przeprowadzane były regularnie. Jeżeli zaś chodzi o konkretny termin, na który najlepiej jest zaplanować przegląd, eksperci wskazują jesień bądź początek wiosny. Dzięki wykonaniu przeglądu w tych terminach mamy pewność, że opady oraz różnice temperatur nie spowodują uszkodzeń.